Skip to content

Konfidensielt
Stavanger KickOff AS vil behandle informasjon vedr. kunden og de forhold vi måtte få innsyn i konfidensielt.

Transport (i Stavanger-regionen)
For transport av personell og varer i forbindelse med kurs/arrangement utenfor våre egne lokaler faktureres et tillegg fra kr. 1500,- (transport/pakking/rigging)

Reiseutgifter (ut av Stavanger-regionen)
Dekning av alle reiseutgifter som fly- og togreiser, overvekt/frakt, hotellopphold, km godtgjørelse og personlige utlegg i henhold til spesifisert reiseregning og kopi av bilag faktureres kunde.
Diett godtgjørelse etter statens satser. Timesats under reis etter avtale.

Betalingsbetingelser
Faktura kan sendes til firma etter avtale med 10 dagers betalingsbetingelser om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes rente med 8,75 % p.a. Purregebyr på kr 60,- beregnes hvis betalingspåminnelse må sendes. Fakturagebyr kr. 60 eks mva.

Gavekort
Dere kan bruke kun et gavekort ved betaling/ per booking.

Avbestilling
Avbestilling av avtalt arrangement senest 21 dager før gjennomføring, etter dette faktureres 50% av avtalt leveranse. Ved avbestilling senere enn 10 dager før gjennomføring faktureres 100% av avtalt leveranse.

Korrigering i antall deltakere
Finkorrigering i antall deltakere (1-3 pers) kan skje senest 7 dager før arrangement.
Det er dette antallet som er fakturagrunnlag I hht pantel. Paragraph 3-14 og 3-22 har vårt firma panterett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

Større arrangement
Ved større arrangement kan det faktureres 50% av avtalt honorar/bestilling med forfall senest 1 uke før gjennomføring. Det resterende faktureres i etterkant av gjennomføring ihh til betalingsbetingelser.

Private kunder
Det gis ikke kreditt til privatpersoner.

Bedrifts kunder
Alle priser er eks mva.

 

Instruks av popcornmaskin

Poppcornmaskinen er todelt og kan dermed enkelt fraktes. Maskinen har tre funksjoner:

TURN – For popping av poppcorn
HEAT – For popping av poppcorn
VARMING LIGHT – For å holde poppcornet varmt

 
Poppcorn & flytende melange kan kjøpes på alle matbutikker. Eventuelt kan vi levere dette. Se pris på forside.
BRUKSANVISNING:
1. Skru på alle maskinens funksjoner.
2. Ta et godt lag med flytende melange eller olje i gryten.
3. Hell i poppcorn i gryten til det dekker bunnen.
4. Lukk skapet.
5. Når gryten er full vendes den ned slik at poppcornet faller ut.
VASKING AV POPPCORN MASKIN

Etter bruk må maskinen tømmes helt for poppcorn.
Det brukes varmt vann og klut for å tørke over maskinen innvendig og eventuelt utvendig.
Gryten hempes av og vaskes.
Skal såpe eller Zalo brukes må maskinen vaskes over med vann etterpå.

Back To Top